ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o., Rájec Jestřebí

ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o., provoz Rájec Jestřebí se zabývá především výrobou a opravami malých vodních turbín, elektrických rozvaděčů a hydrodynamických spojek.

Dlouholetá spolupráce s touto firmou se rozvíjí v rozsahu inspekcí a zkoušení zdvihacích zařízení, jejich opravách, údržbě a dále školení kompetentních osob (jeřábníci a vazači) v jeřábové dopravě.

Ve firmě jsme realizovali výměnu motoru zdvihu u 8-mi tunového kladkostroje, opravy pojezdových mechanismů mostových jeřábů, rektifikace jeřábových drah, pravidelné mazání a čištění podle předpisu výrobce, seřizování brzdových mechanismů a další drobné zásahy pro bezpečný provoz jeřábů.

Vyjáření zákazníka

Ve výrobním areálu společnosti ČKD TURBO TECHNICS spol. s r.o. v Rájci-Jestřebí provádí více než 10 roků firma Milan Ševčík komplexní servisní a revizní činnosti na jeřábové a manipulační technice, kterou používáme k výrobě vodních turbín a dalších technologií pro vodní elektrárny.

Oceňujeme jeho rozsáhlé profesní znalosti a zkušenosti v této oblasti, znalosti norem a metodiky provozu manipulační techniky, kvalitní a operativní přístup při řešení servisních zásahů.

Doporučujeme firmu Milan Ševčík pro naše subdodavatele a naše koncové zákazníky.

Pavel Dvořáček
vedoucí provozu
ČKD TURBO TECHNICS spol. s r.o.

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny v rámci prováděných oprav.

referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek referenční obrázek