Orientační ceník služeb v oboru zdvihacích zařízení

Přehled cen činností odborných pracovníků se specializací zaměřenou na zdvihací zařízení, slouží jako nezávazná pomůcka k určení cenové hladiny konkrétní činnosti. Struktura ceny za odvedené výkony, závisí na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Vždy se snažíme, aby byla pro objednatele příznivá.

Ovlivňuje ji:

  • množstevní sleva,
  • opakované činnosti,
  • perfektní technický stav zařízení,
  • rozsah činnosti s ohledem na další služby,
  • regionální podmínky,
  • klimatické podmínky a prostředí.

Ostatní ustanovení se řídí dle Obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a dodatků.

Základní sazba pro jednotlivé kategorie činností v oboru zdvihacích zařízení

Ceny jsou uvedeny jako základní sazba pro revizní zkoušku. Ostatní druhy hodnocení technického stavu a související činnosti jsou procentuálním podílem této sazby.

Ruční zdvihací zařízení
zvedák pákový a řehtačkový 650,- Kč
řetězový kladkostroj 700,- Kč
 
Zvedáky vozidel
s hydraulickým pohonem 2.500,- Kč
se šroubovým pohonem 2.600,- Kč
 
Zdvihadla
s ručním pohonem 1.900,- Kč
s motorickým pohonem 2.100,- Kč
 
Jeřáby
mostové, portálové a konzolové do 5 tun 3.100,- Kč
mostové, portálové a konzolové od 5 tun do 10 tun 4.700,- Kč
mostové, portálové a konzolové od 10 tun do 50 tun 7.700,- Kč
mostové, portálové a konzolové od 50 tun výše 11.500,- Kč
mobilní silniční do 10 tun 5.400,- Kč
mobilní silniční od 10 tun do 20 tun 7.500,- Kč
mobilní silniční nad 20 tun 10.900,- Kč
nakládací hydraulické jeřáby do 2 tun 2.500,- Kč
nakládací hydraulické jeřáby nad 2 tuny 4.700,- Kč
 
Pohyblivé pracovní plošiny
výložníkové plošiny 3.200,- Kč
nůžkové plošiny 3.200,- Kč
 
Hodnocení technického stavu vázacích a závěsných prostředků
cena za 1 hodinu 450,- Kč
 
Školení pracovníků
základní školení podle počtu osob od 1.200,- Kč
opakované školení za jednu osobu od 250,- Kč
 
Opravy a údržba
hodinová sazba 370,- Kč
 
Poradensko – technická činnost v oboru zvihacích zařízení
hodinová sazba 900,- Kč