Vyjáření zákazníka

Spolupráce v oblasti zdvihacích zařízení s firmou Milan Ševčík je na velmi dobré úrovni. Školící i inspekční činnosti jsou zajišťovány ve shodě s nejnovějšími evropskými předpisy.

Josef Zouhar
společník TRIDO s.r.o

TRIDO s.r.o, Blansko

Společnost TRIDO s.r.o. se sídlem v Blansku zaujímá dominantní postavení ve výrobě automatických dveřních a vratových systémů. Její výrobky jsou známy nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V oblasti zdvihacích zařízení zajišťujeme pro tuto prosperující firmu inspekce, zkoušky a školení zaměstnanců v oboru zdvihacích zařízení. Inspekční a revizní činnosti se týkají především mostových jeřábů vybavenými kladkostroji GIGA s podtlakovými manipulátory.

Všechny akce provádíme ve shodě s aktualizovanými předpisy.

Základní a opakované školení kompetentních pracovníků v rozsahu jeřábník, vazač a obsluhovatel pracovních plošin jsou doplňována projekcí zdůrazňující bezpečnou práci na těchto zařízeních a upozorňující na nedostatky při jejich provozu.

Vyjáření zákazníka

Spolupráce v oblasti zdvihacích zařízení s firmou Milan Ševčík je na velmi dobré úrovni. Školící i inspekční činnosti jsou zajišťovány ve shodě s nejnovějšími evropskými předpisy.

Josef Zouhar
společník TRIDO s.r.o

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny při inspekční a školící činnosti.

obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace