Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

VTÚ PV, Vyškov

VOP-026 ŠTERNBERK, lokalita VTÚPV VYŠKOV s.p. je dodavatelem moderních vojenských zařízení a systémů. Vedle hlavní výrobní činnosti a další strojírenské produkce se zabývá také zkušebnictví.

Naše spolupráce spočívá v péči o jeřáby typu – mostové, podvěsné a kladkostroje. Dále se pak staráme o zvedáky vozidel a pracovní montážní plošinu. Na uvedených zdvihacích zařízeních jsou prováděny předepsané inspekce a zkoušky ve shodě s aktuálními normami a návody výrobců.

V oblasti vzdělávání zajišťujeme základní a opakovaná školení obsluh zařízení v podniku provozovaných.

V posledním období jsme realizovali opravu zdvihacího mechanismu. Jednalo se o rekonstrukci brzdového systému jeřábu 12,5 tuny.

Běžně však odstraňujeme i závady vznikající během provozu nebo zjištěné při inspekcích a zkoušení.

Obsahem servisu jsou opakované činnosti v rozsahu mazání jednotlivých mechanismů všech jeřábů v pravidelných intervalech dle výrobce, očištění kolejnic jeřábových drah, čištění rozvaděčů, přetažení šroubových spojů elektro, doplňování (výměna) olejové náplně převodových skříní, atd.

Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny v rámci inspekčních a kontrolních návštěv.

obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace