Kvalifikace

Revize, opravy a výuka obsluh zdvihacích zařízení vyžaduje splnění řady zákonných požadavků. Osvědčení, oprávnění a certifiáty jsou pak jejich uznávaným právoplatným dokladem.

Milan Ševčík - busta

Milan Ševčík

Certifikát technika - znalce zdvíhacích zařízení

Certifikát technika-znalce zdvíhacích zařízení pro provádění inspekčí, revizí, zkoušek, prohlídek a posouzení zdvíhacích zařízení.

Certifikát technika-znalce zdvíhacích zařízení-1. str. Certifikát technika-znalce zdvíhacích zařízení-2. str.

Osvědčení ev. č. 3202/7/18/R,Z-ZZ-a,b,c

Osvědčení k činnosti: revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

Osvědčení k činnosti revize a zkoušky-1. str. Osvědčení k činnosti revize a zkoušky-2. str.

Oprávnění č. 0915/9/00/ZZ-O, R, Z-I, II, III

Oprávnění k opravám, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu:

  • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg,
  • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
  • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.
Oprávnění k opravám a revizím

Osvědčení č. 321801/18 k provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah

Osvědčení o absolvování odborného školení k provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových dra v rámci hodnocení technického stavu jeřábu.

Osvědčení k činnosti provádění běžných prohlídek-1. str. Osvědčení k činnosti provádění běžných prohlídek-2. str.

Živnostenský list

Oficiální listina umožňující vykonávání mé pracovní činnosti již od roku 1995.

Milan Ševčík - živnostenský list
Pavel Šmerda - busta

Pavel Šmerda

Osvědčení ev. č. 3204/7/18/R,Z-ZZ-a,b,c

Osvědčení k činnosti: revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

Osvědčení k činnosti revize a zkoušky-1. str. Osvědčení k činnosti revize a zkoušky-2. str.

Osvědčení č. 321801/20 k provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah

Osvědčení o absolvování odborného školení k provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových dra v rámci hodnocení technického stavu jeřábu.

Osvědčení k činnosti provádění běžných prohlídek