Slovníček pojmů

V textu jsou používány termíny podle Vyhlášky číslo 19/1979 Sb.:

 • TZ = technická zařízení
 • VTZ = vyhrazená technická zařízení

Rozsah zajišťovaných činností

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg

(VTZ dle vyhlášky číslo 19/1979 Sb.)

Zdvihadlo do 5000 kg Pojízdné zdvihadlo do 5000 kg

Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg

(VTZ dle vyhlášky číslo 19/1979 Sb.)

Jeřáb o nosnosti nad 5000 kg Jeřáb o nosnosti nad 5000 kg Autojeřáb o nosnosti nad 5000 kg Autojeřáb o nosnosti nad 5000 kg Autojeřáb o nosnosti nad 5000 kg

Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m

(VTZ dle vyhlášky číslo 19/1979 Sb.)

Pohyblivá pracovní plošina Pohyblivá pracovní plošina Pohyblivá pracovní plošina Pohyblivá pracovní plošina WUMAG 450

Jeřáby včetně jejich konstrukcí

(nevyhrazená TZ)

Autojeřáb Jeřáb Jeřáb Jeřáb

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla včetně nosných OK

(nevyhrazená TZ)

Pojízdné zdvihadlo Zdvihadlo Zdvihadlo

Prostředky pro vázání a zavěšování břemen

(nevyhrazená TZ)

Vázací prostředky

 • ocelová lana ČSN EN 13414-1,2+A2
 • syntetické vinuté smyčky ČSN EN 1492-2+A1
 • řetězy ČSN EN 818-6+A1

Závěsné prostředky

ČSN EN 13155+A2

 • svěrky na plech
 • podtlakové uchopovací prostředky
 • břemenové magnety
 • nosné traverzy
 • nosné vidlice

Do závěsných prostředků pak dále též patří:

 • háky
 • třmeny
 • oka
 • vázací body

Rampy, manipulační stoly a plošiny

(nevyhrazená TZ)

Manipulační plošina Manipulační stůl Hydraulická zvíhací plošina

Zvedáky vozidel

(nevyhrazená TZ)

Zvedák vozidel Zvedák vozidel Zvedák vozidel

Zařízení pro manipulaci s kontejnery, pojízdné výsuvné žebříky a další konstrukčně uzpůsobené stroje pro zdvíhání

(nevyhrazená TZ)

Zařízení pro manipulaci s kontejnery Pojízdný výsuvný žebřík Konstrukčně upravený stroj pro zdvíhání

Školení

Jedná se o základní, opakované, doplňkové školení jeřábníků, vazačů a obsluh montážních pracovních plošin ve shodě s platnými předpisy, osnovami a Návodem pro obsluhu od výrobce.

Program je zajišťován kombinací teoretického školení a praktické části s využitím projekce.

Školení Školení