Vážení zákazníci,

dovolte mě seznámit Vás v krátkosti s firmou Milan Ševčík – revize, opravy a výuka obsluh zdvihacích zařízení.

Již více jak 29 let (od roku 1995) nabízím:

ozdoba - hák

Komplexní odborné činností v oboru zdvihacích zařízení

Jedná se především o:

  1. kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky  (ČSN 270142),
  2. inspekce  (ČSN ISO 9927-1),
  3. základní i opakované školení obsluh zdvihacích zařízení včetně vystavení osvědčení – průkazů  (ČSN ISO 12480-1),
  4. zpracování Systému bezpečné práce  (ČSN ISO 12480-1).
ozdoba - hák

Provádění revizí, kontrol, prohlídek, oprav a rektifikací

Jedná se především o:

  1. kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky,
  2. kontroly vázacích a závěsných prostředků,
  3. prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah,
  4. opravy zdvíhacích zařízení,
  5. rektifikaci jeřábových drah.
ozdoba - hák

Poskytování informací při řešení technických nebo provozních problémů

ozdoba - hák

Poskytování pomoci při dodržování podmínek technické bezpečnosti daných v ČSN ISO 12480-1

Kontrolní metodika je ovlivněná aktuálními harmonizovanými evropskými normami a dalšími předpisy ve shodě se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., nařízením vlády č. 176/2008 Sb.vyhláškou č. 19/1979 Sb.

Pracovní postupy jsou přizpůsobeny bezpečnosti a zdraví kterékoliv zúčastněné osoby.

Děkuji Vám za projevený zájem o spolupráci.

podpis

Milan Ševčík