Vážení zákazníci,

dovolte mě seznámit Vás v krátkosti s firmou Milan Ševčík – revize, opravy a výuka obsluh zdvihacích zařízení.

Nabízím provádění:

ozdoba - hák komplexních odborných činností v oboru zdvihacích zařízení. Především:
 • kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky
  (ČSN 270142),
 • inspekce (ČSN ISO 9927-1),
 • zvláštní posouzení (ČSN ISO 12482-1),
 • základní i opakované školení obsluh zdvihacích zařízení včetně vystavení osvědčení – průkazů
  (ČSN ISO 12480-1),
 • zpracování Systému bezpečné práce
  (ČSN ISO 12480-1).
ozdoba - hák kontroly vázacích a závěsných prostředků, dále pak prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah, opravy zdvihacích zařízení a rektifikaci jeřábových drah
ozdoba - hák poskytuji informace při řešení technických nebo provozních problémů a pomoc při dodržování podmínek technické bezpečnosti daných v ČSN ISO 12480-1

Kontrolní metodika je ovlivněná aktuálními harmonizovanými evropskými normami a dalšími předpisy ve shodě se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., nařízením vlády č. 176/2008 Sb.vyhláškou č. 19/1979 Sb.

Pracovní postupy jsou přizpůsobeny bezpečnosti a zdraví kterékoliv zúčastněné osoby.

Děkuji Vám za projevený zájem o spolupráci.

podpis

Milan Ševčík