Vyjáření zákazníka

S firmou Milan Ševčík – revize, opravy a výuka obsluh zdvihacích zařízení spolupracuje naše firma Pyrotek CZ, s.r.o. dlouhodobě.

Tato spolupráce nám přináší v dané oblasti zdvihacích zařízení kvalitu, nadprůměrnou operativnost, profi poradenství a v neposlední řadě vstřícné osobní jednání nad rámec zvyklostí.

Mezi externími dodavateli se snažíme preferovat dodavatele z regionu s dlouholetou působností na trhu. To nám uvedená firma plně zajišťuje.

František Ťažký
správa budov PYROTEK CZ, s.r.o.

PYROTEK CZ, s.r.o., Spešov (Blansko)

Společnost PYROTEK CZ, s.r.o. patří mezi největší výrobní závody na světě v oboru zpracování hliníku.

Od roku 2005 spolupracujeme v oblasti zdvihacích zařízení formou inspekcí a revizních zkoušek zdvihacích zařízení podle nových evropských norem.

Provádíme pravidelná základní školení i školení opakovaná pro jeřábníky a vazače v souladu s novými předpisy a Návody pro používání.

Vyjáření zákazníka

S firmou Milan Ševčík – revize, opravy a výuka obsluh zdvihacích zařízení spolupracuje naše firma Pyrotek CZ, s.r.o. dlouhodobě.

Tato spolupráce nám přináší v dané oblasti zdvihacích zařízení kvalitu, nadprůměrnou operativnost, profi poradenství a v neposlední řadě vstřícné osobní jednání nad rámec zvyklostí.

Mezi externími dodavateli se snažíme preferovat dodavatele z regionu s dlouholetou působností na trhu. To nám uvedená firma plně zajišťuje.

František Ťažký
správa budov PYROTEK CZ, s.r.o.

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny při inspekční činnosti.

obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace