Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

Kamenictví KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o., Letovice

Kamenictví KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o. je prosperující firma, s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi, se sídlem v Letovicích.

Naše spolupráce ve formě odborného servisu v oblasti zdvihacích zařízení je dlouholetá. Provádíme základní a opakovaná školení pro kompetence jeřábník – vazač, včetně ověřování teoretických znalostí i praktických dovedností.

V oblasti údržby a oprav zdvihacích zařízení jsme v minulosti realizovali rekonstrukci pojezdového mechanismu mostového jeřábu včetně vyrovnání jeřábové dráhy a opravu kladkostroje spojenou s výměnou nosného ocelového lana a vodící matice.

Před zahájením provozu portálového jeřábu byly provedeny všechny předepsané zkoušky, ve stanoveném rozsahu, po přemístění a modernizaci, s výsledkem pozitivním.

Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

Fotogalerie

Na fotografiích se nachází mostový a portálový jeřáb.

obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace