JIMI CZ, a.s, Vyškov

JIMI CZ, a.s., pobočka Vyškov, je přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií v České republice.

Zajišťujeme jejím pracovníkům přípravu pro práci na pracovních zdvihacích pojízdných plošinách. Provádíme pro obsluhovatele PZPP základní a opakované školení podle aktualizovaných předpisů a Návodů výrobců pro používání.

Teoretické školení kompetentních osob je doplňováno projekcí s ukázkami správné i nesprávné činnosti při manipulaci s plošinou, příklady havárií a poškození zařízení.

Vyjáření zákazníka

Společnost JIMI CZ, a.s. spolupracuje s panem Milane Ševčíkem již od roku 2007, kdy pro nás začal zajišťovat školení našich zaměstnanců na obsluhu pojízdných zdvihacích pracovních plošin.

Školení jsou vedena na vysoké profesionální úrovni a vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností pana Ševčíka v tomto oboru. Součástí školení je i videoprojekce, doplněná postřehy a nejnovějšími trendy k dané tematice.

Vysoce oceňujeme i ochotu spolupráce při řešení provozních záležitostí týkajících se provozu plošin na stavbách.

Děkujeme za spolupráci.

Jan Mikeš
manažer kvality
JIMI CZ, a.s.