Vyjáření zákazníka

Společnost JIMI CZ, a.s. spolupracuje s panem Milane Ševčíkem již od roku 2007, kdy pro nás začal zajišťovat školení našich zaměstnanců na obsluhu pojízdných zdvihacích pracovních plošin.

Školení jsou vedena na vysoké profesionální úrovni a vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností pana Ševčíka v tomto oboru. Součástí školení je i videoprojekce, doplněná postřehy a nejnovějšími trendy k dané tematice.

Vysoce oceňujeme i ochotu spolupráce při řešení provozních záležitostí týkajících se provozu plošin na stavbách.

Děkujeme za spolupráci.

Jan Mikeš
manažer kvality
JIMI CZ, a.s.

JIMI CZ, a.s, Vyškov

JIMI CZ, a.s., pobočka Vyškov, je přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií v České republice.

Zajišťujeme jejím pracovníkům přípravu pro práci na pracovních zdvihacích pojízdných plošinách. Provádíme pro obsluhovatele PZPP základní a opakované školení podle aktualizovaných předpisů a Návodů výrobců pro používání.

Teoretické školení kompetentních osob je doplňováno projekcí s ukázkami správné i nesprávné činnosti při manipulaci s plošinou, příklady havárií a poškození zařízení.

Vyjáření zákazníka

Společnost JIMI CZ, a.s. spolupracuje s panem Milane Ševčíkem již od roku 2007, kdy pro nás začal zajišťovat školení našich zaměstnanců na obsluhu pojízdných zdvihacích pracovních plošin.

Školení jsou vedena na vysoké profesionální úrovni a vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností pana Ševčíka v tomto oboru. Součástí školení je i videoprojekce, doplněná postřehy a nejnovějšími trendy k dané tematice.

Vysoce oceňujeme i ochotu spolupráce při řešení provozních záležitostí týkajících se provozu plošin na stavbách.

Děkujeme za spolupráci.

Jan Mikeš
manažer kvality
JIMI CZ, a.s.

Fotogalerie

obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace obrázek z realizace