Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

Agrotec a.s., Zlín

S firmou AGROTEC, a.s. Zlín, dlouhodobě spolupracujeme v oblasti inspekční činnosti u zdvihacích zařízení a školení pracovníků kompetentních pro jejich obsluhu.

Jedná se o mostový jeřáb ABUS a různé typy zvedáků vozidel – EZ 1641, RAV 733 I a KZ 2748, které jsou umístěny v dílně.

Provádíme školení vazačů a obsluh uvedených zdvihacích zařízení s využitím Návodů pro použití od výrobce, včetně přezkušování a prodlužování platnosti průkazů.

Vyjáření zákazníka

Zákazník nám nezaslal žádné vyjádření, proto ho zde neuvádím.

Fotogalerie

obrázek z realizace obrázek z realizace