Informace o ochraně osobních údajů

Vložením informací do některého z kontaktních webových formulářů udělujete souhlas podnikatelskému subjektu Milan Ševčík, IČ 62136275, k použití uvedených informací k vzájemné komunikaci a zaslání jedné či více nabídek spojených s vloženými informacemi. Dále udělujete souhlas s předáním uvedených informací tvůrci webu v rámci neustálého vývoje webu. Především však v rámci neustálé optimalizace ochrany proti nevyžádaným zprávám.

V případě, že Váš příspěvek bude automatickým systémem vyhodnocen jako nevyžádaná zpráva (= SPAM), tak pak vložené údaje budou vždy automaticky zaevidovány pro možnost jejich dalšího vyhodnocení ze strany tvůrce tohoto webu za účelem vylepšení systému blokování zasílání nechtěného obsahu.

Tvůrce tohoto webu Ing. Radek Souček, IČ 68119755, se zavazuje zajistit mlčenlivost o získaných datech, která slouží pouze pro výše uvedené analytické potřeby.