Nařízení vlády číslo 176/2008 Sbírky

o technických požadavcích na strojní zařízen.

(závazné pro výrobce)

Nařízení vlády číslo 176/2008 Sb. (výňatek)

§ 1 Základní ustanovení

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické požadavky na:

  • strojní zařízení,
  • vyměnitelná přídavná zařízení,
  • bezpečnostní součásti,
  • příslušenství pro zdvihání,
  • řetězy, lana a popruhy,
  • odnímatelná mechanická převodová zařízení,
  • neúplná strojní zařízení.